Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2022/2023
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. Pentinar la mort. La cova des Càrritx i la cova des Mussol

Sessions: 1
Lloc: Can Saura. Cr del Santíssim nº 2
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  

 
Descripció
Visita a la part del museu de Can Saura dedicada a les coves des Càrritx i des Mussol amb l’objectiu de transmetre la importància que va tenir el seu descobriment per a l’estudi de les societats prehistòriques menorquines i les seves pràctiques funeràries.
Objectius
Presentar a través de les sales del museu les troballes que es realitzaren a la cova des Càrritx i des Mussol i valorar la seva importància dins l’estudi de la prehistòria illenca.

Continguts
Conceptes:

Procediments:
• Els descobriments de la cova des Càrritx i des Mussol i les seves troballes: cronologia, ocupació, ús, importància, conservació...

• Conèixer la prehistòria de l'illa.

• Conèixer els rituals funeraris practicats durant el naviforme a l'illa.

• Conèixer el ritual dels cabells documentats a la cova des Càrritx.

• Valorar els llegats artístic i cultural que ens han deixat els nostres avantpassats.

• Aprendre conceptes generals sobre la prehistòria de l’illa.

Apropar-nos a la línia de temps: les etapes de la prehistòria.

• Conèixer com eren les societats prehistòriques que habitaren l’illa a través dels rituals funeraris i de les seves creences.

• L’arqueologia com a eina pel coneixement del passat.

• La conscienciació patrimonial.

Actituds:
-Fomentar la importància del patrimoni arqueològic illenc.

-Fomentar la importància de la prehistòria illenca.

-Fomentar les sinergies entre l'alumnat, el professorat i el Museu.

-Fomentar el respecte de l'alumnat cap a les idees i explicacions de les seves companyes/companys i de les persones externes a l'aula.

-L’estima vers el patrimoni i la seva conservació.

-El museu com un espai de tots, lúdic i d’aprenentatge.

-El pensament crític: treure conclusions raonades a partir de la informació donada i el treball desenvolupat.

-Fomentar la creació d’una imatge mental dels nostres avantpassats.
Metodologia
Abans:
Es recomana que l'activitat s'inclogui dins l'estudi de la prehistòria. D'aquesta manera, permetrà treballar aspectes diferents sobre les comunitats prehistòriques de l'illa, com el concepte de la mort i dels rituals vinculats a la mateixa.
Durant:
La sessió es desenvolupa a les sales del nou museu de Can Saura dedicades a les troballes des Càrritx i des Mussol. Així a l’espai, a través de les vitrines i panells que conformen cada sala s’expliquen les troballes i els conceptes descrits més amunt.
Després:
Possibilitat de fer altres tallers del museu, prèvia sol·licitud.

El taller es pot transformar també en una xerrada a l’aula sobre les coves i les troballes realitzades a l’interior, prèvia comunicació amb la tallerista.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Complements didàcticsObjectes, imatges
Observacions
El taller es pot transformar també en una xerrada a l’aula sobre les coves i les troballes realitzades a l’interior, prèvia comunicació amb el tallerista.