Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2022/2023
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. Pintem mamuts! L'art rupestre

Sessions: 1
Lloc: Can Saura. Cr del Santissim nº2
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  

 
Descripció
El taller vol fer una primera aproximació a les tècniques i motius de l'art rupestre.

L'activitat es divideix en dues parts:

o Una primera on, a partir d'un Power Point, ens aproparem a l'art rupestre: moment històric en què es desenvolupà, tècniques, motius, significat...

o Una segona part d'experimentació on l'alumnat elaborarà la seva pintura rupestre a partir dels conceptes explicats.
Objectius
• Aprendre sobre la manifestació artística a la prehistòria.

• Mostrar a l'alumnat les principals tècniques i característiques d'aquest primer art.

• Apropar la prehistòria als infants de manera divertida i ajudar-los a crear una imatge mental dels nostres avantpassats.

• Valorar els llegats artístic i cultural que ens han deixat els nostres avantpassats.

• Aprendre conceptes generals sobre la prehistòria més enllà de l’illenca.

• Apropar-nos a la línia de temps: les etapes de la prehistòria.


Continguts
Conceptes:
- L'art rupestre: que és, quan es desenvolupa..

-Les principals tècniques, les representacions i els significats d'aquest art.

-Fomentar el coneixement de la prehistòria.

-L'arqueologia com a ciència per a conèixer el passat.

-La conscienciació patrimonial.

-Ajudar a crear una imatge mental dels nostres avantpassats als alumnes.

Procediments:

Actituds:
- Fomentar la creativitat.

-Fomentar les sinergies entre l'alumnat, el professorat i el Museu.

-Fomentar el respecte de l'alumnat cap a les idees i explicacions de les seves companyes/companys i de les persones externes a l'aula.

-L’estima vers el patrimoni i la seva conservació.

-El museu com un espai de tots, lúdic i d’aprenentatge.

-Potenciar el pensament crític: treure conclusions raonades a partir de la informació donada i el treball desenvolupat.
Metodologia
Abans:
No cal una feina prèvia, però es recomana incloure l'activitat dins l'estudi de la prehistòria o dins l'estudi de l'art com a disciplina artística.
Durant:
El taller es realitza en una sola sessió i té una durada d'una hora i mitja.

• El taller es realitzarà a Can Saura.

• Es divideix en diverses parts:

-Presentació de la tallerista.

-Projecció del Power Point sobre l'art rupestre

-Experimentació. A partir del material aportat pel Museu, es practicarà la tècnica de l’art rupestre.

Després:
Possibilitat de fer altres tallers del Museu, prèvia sol·licitud.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Complements didàcticsObjectes, imatges
Material necessariPintures, paper
Observacions
En el cas dels cursos de 1ESO i 2 ESO el taller es pot realitzar en el centre escolar i dedicar-se a les novetats i darrers estudis sobre l'art rupestre on es planteja que els neandertals foren els primers en desenvolupar aquest tipus d'art.