Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2022/2023
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. Art Contemporani i Emocions

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Infantil 1
Infantil 2
EI3
EI4
EI5
Responsable/s
Sandra Rodríguez Barberan  

 
Descripció
L’art, la creació i la lliure expressió conformen, al nostre entendre, l’essència de l’ésser humà. El jugar de la infància és l’esdevenir poètic de l’ésser. L’espai de la imaginació és un espai de creativitat i llibertat que permet al fillet o a la filleta desplegar anhels, pors, contradiccions, patiment i conflictes...de la mateixa manera, també la música, el moviment, el dibuix, la pintura, l’experimentació amb textures i tot el que abraça les àrees que tenen a veure amb l’expressió i la construcció simbòlica i imaginària són ancoratges que afavoreixen el benestar psicològic. A través de la creativitat i la interacció amb els altres, l’infant interpreta i construeix el món, i recíprocament, també es construeix a sí mateix. Si a l’infant no el paralitzen les paraules adultes, si l’entorn li permet desplegar allò que des de l’ intimitat és expressable a l’exterior, l’infant creixerà incorporant la creativitat com a recurs i com a realització...
A més a més, l’infant és capaç de connectar amb nous llenguatges, amb l’art i les estètiques que conviuen l’època que li ha tocat viure d’una manera més autèntica, sense prejudicis ideològics o estètics. Els fillets i filletes són observadors, creadors i participen.
La inspiració del taller té els seus sediments en la psicologia psicoanalítica, especialment en les teories i la pràctica de D. Winnicott, i en experiències tan motivadores com interessants de l’escola activa de Reggio Emilia o el projecte d’art i moviment de Segni Mossi a Itàlia.

TALLER P1 I P2: EL COLOR DE LES ESTACIONS

-Exploració dels cromatismes de les estacions a través d’un conte en el qual hi ha dos colors com a protagonistes.
-Moviment corporal espontani amb diferents elements fets amb paper de seda, acompanyat d’una música en directe. Per exemple, si ens trobem a la tardor, jugar amb un terra ple de fulles d’arbre de paper de seda de diferents matisos de marró.
-Creació col·lectiva d’un mural amb els colors que hem treballat al conte.


TALLER P3, P4 I P5:

OPCIÓ A: COLOR I FORMA
-Conte sobre tres artistes contemporanis que treballen des de l’exploració del color i la forma: V. Kandinsky, M. Rothko i Sonia Delaunay.
-Projecció d’obres dels tres artistes anteriors.
-Exploració de les sensacions, sentiments i pensaments que despleguen en els infants les obres en sí i els seus colors i formes: s’obra la paraula al grup.
-Vivència del color i la forma a través del moviment:
> Creació de grups: un grup entrarà en un espai escènic ple de teles, boles i cintes de diferents colors i els altres seran el públic. En el grup que “actua”, cada infant elegirà una tela i, acompanyats d’una música, es mouran lliurement per l’espai, creant una dansa espontània de colors.
-Per a finalitzar el taller, convidarem als infants a crear la seva pròpia obra d’art, a partir de tot el que haurem explorat.

OPCIÓ B: L’ESCULTURA: MOVIMENT I EQUILIBRI
-Aproximació al paper de les textures, el moviment i l’equilibri en l’art contemporani a partir d’obres de K. Attia, A. Calder i Núria Teruel.
-Exploració de les sensacions, sentiments i pensaments que despleguen en els infants les diferents obres: obres en viu i projecció. S’obra la paraula al grup.
-Exploració de diferents elements presents en les obres (fil ferro, paper, fusta, palla...).
-Vivència dels diferents materials a través del moviment: una de les talleristes anirà explorant les qualitats de cada material, mentre l’altra farà present aquesta qualitat a través del moviment corporal i convidarà a tot el grup a realitzar també el moviment. Per exemple: el fil ferro es pot flexionar i podem integrar aquesta qualitat a través del moviment, inclinant-nos amb l’esquena cap a un costat. Treballarem amb cintes de colors el moviment i les formes d'escultures dinàmiques amb música.
-Per a finalitzar el taller, convidarem als infants a crear la seva pròpia obra d’art i, a partir de cada obra individual, en crearem una de col·lectiva.
Objectius
OBJECTIUS GENERALS
-Promoure i proporcionar a les filletes i fillets eines d’aproximació al món de l’art actual des d’una mirada sensorial, experimental i emocional.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:
-Aproximar-nos al llenguatge artístic en general, i específicament a l’art no figuratiu.
-Explorar materials, colors i formes com a elements constructius.
-Crear i comunicar-se en un ambient de seguretat emocional i de llibertat.
-Explorar sensacions, emocions, sentiments i idees a través de les estètiques contemporànies.
-Introduir-nos a l’obra d’alguns/es artistes plàstics/ques contemporanis (tallers P3, P4 i P5).


Continguts
Conceptes:
Conceptes a treballar:

P1 i P2: EL COLOR DE LES ESTACIONS
- L'exploracio´ de la paleta croma`tica: dia`leg entre colors - El moviment com a expressio´ arti´stica - Els diferents colors de la mu´sica - Una constuccio´ visual col·lectiva
- Amb el conjunt de les propostes ens marquem com a objectiu explorar les sensacions, emocions i records que ens poden despertar les estacions de l'any, vivenciant algun dels seus elements a trave´s del cos: movent-nos com el vent, caient com la pluja...

P3, P4 i P5
OPCIO´ A: COLOR I FORMA -El color i la forma. -L’art com a mitja` d’introspeccio´. -El color com a mitja` d’expressio´ del mo´n emocional. -Dia`legs amb les obres d’art de V. Kandinsky, M. Rothko i Sonia Delaunay.
OPCIO´ B: L’ESCULTURA: MOVIMENT I EQUILIBRI -El tacte i les textures; el moviment i l’equilibri dels materials. -El paper dels materials quotidians en l’art contemporani. -L’art com a mitja` de reivindicació social.
-Dia`legs amb les obres d’art d’A. Ta`pies, A. Calder i Nu´ria Teruel.


Procediments:Actituds:
-La creativitat com a recurs personal.
-La sensibilitat cap als materials artístics.
-L’escolta activa.
-L’expressió del nostre món sensible en un espai segur.
-El “menys és més” de petites coses en surten grans aconteixements.
-El treball en equip.
-La sensibilitat cap a l’art contemporani.
-La consciència global de sostenibilitat reutilitzant, reciclant... En finalitzar cadascun dels tres tallers, es farà una petita exposició on es recolliran les obres realitzades pels fillets i filletes.
Metodologia
Abans:
Abans de la sessió:

-Entrevista telefònica amb el/la mestra on s’explica a veu en que` consistira` el taller i es demana per les característiques i motivacions del grup-classe.
-Enviament d’un dossier explicatiu del taller.

- Pensem que pot ser d'ajuda que els fillets i filletes estiguin previament familiaritzats amb algun aspecte o artista que després treballarem.
Durant:
Durant la sessió:

-Taller conjunt de construcció d’experiències. Dinàmiques.

Després:
Després de la sessió:

-Petita exposició a l’aula, compartint experiències.

Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Aparell música
Instruments musicals 
Material  
Fotografies 
Cartonets i aquarel·les 
Observacions
Degut a les característiques específiques de cadascun dels tallers, dirigits als diferents cursos, es farà un contacte amb els tutors/es per tal d'explicar si cal que l'escola aporti algun material. Els tallers de primera hora del matí, per tal de poder fer el 'Bon dia' començaran entre les 9'15 i les 9'30 i s'allargaran aproximadament fins a les 10'15 o 10'30.