Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2022/2023
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. Noves eines per a la recerca de feina

Sessions: 2
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
PIME Menorca  

 
Descripció
El taller vol ensenyar la millor manera de començar el procés de recerca de feina. Passos previs, per on començar, seguiment, entrevista, etc
Objectius
1- Conèixer la importància de preparar la recerca de feina.
2- Eines principals (currículum vitae i altres modalitats).
3- On cercar feina. Noves tècniques de recerca.
4- Coneixements imprescindibles per afrontar la primera entrevista.


Continguts
Conceptes:
-Currículum. Com fer-
ho? Eines.
-Treballar i incidir en els punts febles i en els forts.
-Noves xarxes de recerca de feina.
-Entrevistes: presencials o online.

Procediments:

Actituds:
-Confiança
-Autoconeixement
-Proactivitat
-Iniciativa
-Automotivació
Metodologia
Abans:
Analitzar que és PIME Menorca i el paper que desenvolupa a la nostra illa.
Durant:
1a sessió:
Conèixer les eines principals per a poder accedir al mercat laboral.
Tasques a realitzar abans de l'entrevista.
Noves xarxes de recerca de feina. Linkedin, Facebook....

2a sessió:
Entrevista de treball. Punts fonamentals a tenir en compte.

Després:
Seguir treballant aspectes sobre l'autoconeixement, la motivació, etc.
Millorar coneixements sobre les xarxes socials com a eina de feina.

Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 PC
 Projector
 Internet
Observacions