Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2022/2023
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. Crea la teva pròpia empresa

Sessions: 2
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
PIME Menorca  

 
Descripció
Conceptes generals i específics sobre com crear una empresa
Objectius
Donar les pautes inicials a l'alumnat per a conèixer i generar interès en tenir la seva pròpia empresa

Continguts
Conceptes:
Empresa, economia, tipus d’empreses,
llicències, ajuts, Seguretat Social, i Agència Tributària.

Procediments:

Actituds:
Interès, pro activitat, iniciativa, i emprenedoria.
Metodologia
Abans:
Xerrada i exposició
Durant:
Taller presencial a l'aula, exposició, exemples, participació d'alumnat, i resolució de dubtes.
Després:
Seguiment dels conceptes exposats, i ampliació de coneixements amb exercicis pràctics.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Fulletons 
 Ordinador
 Projector
Observacions