Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2022/2023
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. Entrenam l'atenció plena

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Infantil 2
EI3
EI4
EI5
Responsable/s
Maria Torres Faner  

 
Descripció
Entrenament de l'atenció plena (Mindfulness) mitjançant activitats senzilles d'atenció, sensibilització musical i expressió corporal. Amb l'objectiu de millorar les condicions d'aprenentatge i el benestar general.
Objectius
Generals:
- Desenvolupar la capacitat de posar atenció plena, en el que estem fent o sentint en cada moment del dia, i ser-ne més conscients.
- Reduir l'estrés i l'ansietat que genera l'actual ritme de vida, per augmentar el benestar, la pau interior i la capacitat d'adaptació.
- Proporcionar habilitats i tècniques que convidin a estar serens.

Específics:
- Prendre consciència del cos i de les sensacions que s'hi produeixen.
- Reconèixer la importància de la respiració, i de com aquesta te lloc.
- Desenvolupar l'atenció a l'entorn amb els cinc sentits.
- Potenciar l'escolta i la regulació emocional.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
- Atenció, concentració
- Respiració conscient
- Relaxació, interioritat
- Sensibilitat musical
- Consciència sensorial i moviment corporal
- Expressió i energia corporal
- Regulació motriu

Actituds:
- Atenció
- Pau interior
Metodologia
Abans:
Primer contacte amb el/la tutora per a conèixer les característiques del grup.
Acordar els detalls del taller.

Durant:
- Introducció: s'explicarà de forma senzilla i interactiva què és estar atents i perquè pot ser important, mitjançant un fil conductor (una abella).

- Entrenament de l'atenció al cos, el moviment i les sensacions: es prendrà consciència de les diferents parts del cos en moviment i de les sensacions que s'hi produeixen, mitjançant la música, la mímica, la regulació motriu, el contacte i l'escàner corporal.

- Coneixement i atenció als cinc sentits: a través de l'escolta conscient, mirada, oïda, olfacte i gust, es discriminaran els diferents sentits.

- Iniciació a la respiració conscient: es prendrà consciència de la respiració i de com te lloc, mitjançant diferents tipus d'exercicis i jocs.

- Reconeixement de les emocions- Ara i aquí: Es reflexionarà sobre el que han sentit durant l'activitat i de quina forma podem manejar les emocions, mitjançant emoticones i imatges.

Després:
Es proporcionarà, a les educadores interessades, eines per a poder seguir "Entrenant l'Atenció Plena" durant el curs (llistat d'activitats, llibres d'interès...)
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Abella, campanes, cuencosAltaveu, música, sons
Marc especial, emoticonos 
Instruments de percusió... 
Calcetins de psico 
Peluix estimat (cada infant) 
Observacions
- La durada i les diverses activitats a realitzar aniran variant en funció de l'edat i del nivell de maduressa dels infants, per tant la possible utilització del peluix s'acabarà d'acordar amb el/la tutor/a). - Serà necessàri avisar si algún infant té alèrgia a algún aliment. - Si per algún motiu ( per part de l'educadora o la tallerista) el taller no es pot fer el dia acordat, ens posarem en contacte per cercar una nova data.