Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2022/2023
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. Agressivitat i vies per canalitzar-la

Sessions: 2
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Responsable/s
Pilar Camps Gómez  

 
Descripció
Iniciarem el taller compartint reflexions en grup entorn l’agressivitat, enfocant la importància de visibilitzar-la i donar-li el seu lloc.
Més tard, a través de dinàmiques de grup i propostes individuals, vivenciarem diferents recursos que ens poden ajudar a alliberar tensió continguda d’una manera sana.
Tancarem el taller compartint l’aprenentatge de l’experiència.
Objectius
- Reconèixer i validar les emocions per a contribuir al benestar personal.

- Desenvolupar hàbits sans de relació amb un/a mateix i els altres.

- Afavorir l'autoregulació emocional.

- Conèixer i identificar diferents recursos que ajuden a expressar l’energia agressiva.

- Adquirir «maleta de recursos» per seguir reforçant a casa i a l’aula*
(format PDF)
* Aula (grups de primària)


Continguts
Conceptes:

Procediments:
- Gestió de l’agressivitat

- Cooperació en grup

- Culpabilitat i reconeixement

- Ràbia, ira, odi, còlera i violència (ESO)

Actituds:
- Coneixement d'un/a mateix/a i de les altres

- Capacitat d'adaptació al canvi

- Respecte, convivència i voluntat

- Llenguatge inclusiu i adaptat a les edats
Metodologia
Abans:
- Enviament de document amb preguntes per a l’alumnat.

És una proposta individual (reflexiva) i posteriorment compartida en grup.

Durant:
La primera part del taller arrenca amb una part teòrica-reflexiva entorn de l’agressivitat i altres reaccions inherents a l’ésser humà.
Comprendre l’agressivitat com a una energia vital que ens impulsa cap a la satisfacció de necessitats i recuperar la regulació organísmica... la importància d’alliberar, el perill de contenir...

A la segona part, vivenciarem diferents recursos per a canalitzar aquesta energia d’una manera sana amb la finalitat que cadascú pugui trobar la més afí, segons l’experiència.
Alguna de les dinàmiques està enfocada en trobar habilitats socioemocionals per a cooperar i enfortir la relació del grup-classe.

Acabarem compartint individualment, el més significatiu de l’aprenentatge.

Després:
- Valoració del taller amb l'acompanyant de referència.

- Enviar via mail a l’alumnat, la «maleta de recursos» per donar seguiment al treball.

- Compartir recursos per a crear un espai dins l’aula (primària)
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Ordinador i projector
Observacions
El nombre de sessions a ser possible és preferible: - 1 sessió de 2 hores (primària) - 1 sessió de 1h 40 min (secundària) Si voleu fer el taller, però no t'encaixen dies i/o horaris, podem mirar altres opcions.