Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2022/2023
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. El ioga com a eina pedagògica dins l’aula infantil

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Infantil 2
EI3
EI4
EI5
Responsable/s
Raquel Moron  

 
Descripció
El ioga dins l'aula infantil fa que junts puguem recórrer un camí d'autoconeixement a través de la pràctica i l'experiència de l'acció corporal.
Unim cos, ment i esperit de l'infant amb les seves emocions.

Quan millora la relació amb un mateix, millora la relació amb el món que l'envolta.
Objectius
Acompanyar per a millorar el desenvolupament funcional, motriu, cognitiu, neurològic, socioafectiu i emocional de l'infant.
Conquesta de l'autonomia personal i la consciència corporal, sempre respectant les necessitats de l'infant.
Poder arribar a la calma a través de l'abordatge corporal.
Afavorir la comunicació, l'expressió i la gestió de les emocions de l'infant.
Aprendre a conviure dins l'aula en un espai d'amor i de comprensió, acompanyant amb cura, llibertat i respecte a l'aprenentatge de cada infant.


Continguts
Conceptes:
El cos en l'àmbit segmentari i global.
Tot l'esquema corporal, els seus moviments i els diferents plans corporals.
Les emocions i la seva expressivitat.
Diferents tipus de respiracions per a la salut.
Coordinació de postures corporals amb cançons d'ioga per assolir la calma i la relaxació.

Procediments:Actituds:
Conviure en temps de calma i amor dins les aules.
Metodologia
Abans:
Preparació de l'espai de l'aula amb un ambient de calma: eliminar els obstacles que interrompin l'atenció de l'infant, posar la música per ajudar els infants a entrar dins aquest ambient de quietud, i, des d'aquest respirar, anar fent la col·locació de tot el material d'imatges visuals que es faran servir a la sessió.
Durant:
Ritual d'entrada, 5/10 min: 1r i 2n d'Educació Infantil:
assegudes en cercle a terra, per a donar la benvinguda, feim una explicació prèvia del que es farà. Començam a preparar el cos, identificant-lo de manera segmentària i global. Juntes feim una respiració i cantam la vocal O, per a crear un ambient de calma.

Desenvolupament de la sessió, 20/40 min: 1r i 2n d'Educació Infantil.

Seguim amb un escalfament de tot el cos i reproduïm corporalment, vivenciant tota la seqüència d'imatges visuals inspirades en accions de la vida quotidiana a la mateixa hora de ser narrades fins a arribar a la relaxació final.

Ritual de sortida, 5/10 min: 1r i 2n d'Educació Infantil.

Després:
Mantenir l'estat de calma i de relaxació, mentrestant es recull tot el material didàctic que s'ha emprat i es torna a col·locar l'aula com estava prèviament a l'inici de la sessió.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Equip de música 
Imatges visuals  
Bols i campanes tibetanes 
Calcetins de psicomotricitat 
Observacions
Les aules que tinguin un grup d'infants amb una ràtio de més de 16, hauran de fer desdoblament i comptar amb 2 sessions per a realitzar el taller d'ioga per tot el grup d'aula. Les sessions seran de 30- 40 minuts per a infants de P2 i P3. I de 50- 60 minuts per a infants de P4 i P5. S'adapta la metodologia a les necessitats dels infants segons les edats.