Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2022/2023
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. Coneixent i cura del meu cervell per a millorar les meves relacions amb els altres

Sessions: 2
Lloc:
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Maria Camila Puerta  

 
Descripció
El taller consisteix que els persones coneguin el seu cervell i el des altres (inclosos els dels adults). Si han rebut aquest taller anteriorment, recomano repetir-lo, ja que la part pràctica ha estat modificada i és de molt valor.
Com funciona, què necessita i que aprenguin a identificar els moments que els apropen o els allunyen de les altres persones. Es realitzaran exercicis lúdics, creatius i participatius, adaptats a la seva edat. Que puguin reconèixer què necessiten i com demanar-ho als seus companys i als adults que estan al seu càrrec.
Que aprenguin a calmar-se i a tenir cura d’ells mateixos, amb estratègies senzilles que anirem descobrint entre tots. Que puguin modificar els seus ambients per sentir-se segurs, escoltats i tinguts en compte.

Estarà adaptat a cada fase del desenvolupament, amb les seves necessitats especifiques.
Objectius
OBJECTIUS:
- Conèixer el cervell de manera fàcil i divertida.
- Facilitar la comprensió de per què reaccionem o responem com els animals.
- Aprendre sobre llenguatges ocults del nostre comportament i com afecta als altres.
- Desenvolupar destreses per poder ajudar als altres i crear un ambient més tranquil davant de les dificultats.
- Regular les emocions mitjançant la cura d’un mateix, saber demanar el que un necessita i poder connectar amb l’altre.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
Cervell, emocions, reacció, connectar, desconnectar, reconeixement de les pròpies emocions i de les dels altres. Explotar e implotar.
Actituds:
- Propi coneixement
- Reflexió
- Cohesió de grup
- Autogestió
Metodologia
Abans:

Reunió entre professor i facilitador per conèixer les necessitats del grup i, d’aquesta manera, poder
adaptar els continguts i les diferents activitats proposades.
Uns dies abans de la trobada, el professor comentarà amb el grup el treball que es realitzarà amb la
informació que posarà a disposició el facilitador.

Durant:
Treballarem de forma lúdica i creativa com funciona el cervell, de tal manera que els estudiants comprenguin en quins moments estem disponibles per conversar, crear i créixer a prop d’altres persones i en quins moments estem poc flexibles, a la defensiva i ens costa escoltar els altres.
El grup dinamitzarà moltes de les activitats, es dividirà en petits grups, i així es podran divertit i posar els seus propis exemples i vivències per aprendre de veritat.

Realitzarem activitats de respiració i moviment entre exercicis i amb la finalitat d’incentivar la cura d’un mateix, apreciar el valor de la pausa i activar emocions.
Reflexionarem per parelles i realitzarem un collage per grup per compartir el que hem viscut i après dins del taller (cada sessió constarà de 2 hores).

Després:
Amb els alumnes realitzarem un tancament de devolució en el qual ells tindran la paraula.
Independentment, es parlarà amb el tutor per valorar l’activitat realitzada.
Es facilitaran exercicis i recursos per al posterior treball del tema durant el curs escolar.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Visual Portafolis 
Folis Grans 
Marcadors de paper 
Audiovisual projector y ordinador 
Material didactic 
Observacions
Es recomana que els mestres estiguin atents a nova informació emocional que pot sorgir durant el taller sobre els seus alumnes, sobretot els més desafiadors i en la reunió de tancament podem donar eines per acompanyar-los. Els tallers es realitzaran durant el període escolar d’gener a maig. Es podrien complementar amb xerrades dirigides a mestre i pares/mares per enfortir la connexió i crear una harmonia entre els diferents grups del CEIP. Les xerrades, si les demanen son gratuïtes