Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2022/2023
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. Visitam l'Hospital d'animals

Sessions: 1
Lloc: Centre de Recuperació de Fauna Silvestre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
EI4
EI5
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Aula UEECO
Responsable/s
GOB  

 
Descripció
Visita al Centre de Recuperació de Fauna Silvestre del GOB, "Hospital" que atén animals silvestres ferits o malalts.
Objectius
Conèixer què és un Centre de Recuperació.
Conèixer les principals causes que provoquen accidents en la nostra fauna silvestre.
Aprendre les diferències entre animals silvestres i domèstics.
Saber què fer quan trobam un animal silvestre ferit o mort.
Identificar algunes espècies d'animals de la nostra illa.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
La diversitat de faunsa silvestre de Menorca.
L'apropament a una realitat cada dia més amenaçada.
La conscienciació de la repercussió de l'ésser humà en la vida de la fauna silvestre.
Les males pràctiques en relació amb les espècies autòctones i exòtiques.
El valor de la feina d'atenció a la fauna silvestre.

Actituds:
Respecte a valor cap a la natura.
Foment de la nostra responsabilitat en relació a la Fauna.
Implicació dels infants i joves en el projecte comú d'atenció a la fauna silvestre.
Metodologia
Abans:
Fitxes prèvies d'Infantil.
Durant:
Visita al Centre de Recuperació de Fauna.
Exposició de les diferents espècies.
Exposició de les problemàtiques de la fauna silvestre.

Després:
Full d'avaluació de l'activitat.
Fitxes complementàries d'Infantil i Primària.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Tot és al CRFS 
Observacions