Menu

:: QUÈ PRETÉN OBRINT PORTES? ::

FINALITAT

Com a CIUTAT es vol compartir la tasca educativa amb l'escola i la família, des de la riquesa i l'especialització dels experts socials, aportant valors humans, pautes de comportament saludables, normes de convivència, nous reptes,  inquietuds i referents positius de l'entorn que permetin un creixement integral com a persona i com a ciutadà.

COMPROMÍS DEL CENTRE

Els tallers formaran part de la programació d’aula i dels continguts a treballar durant el curs. 

El centre es compromet a:

1. Valorar l’oferta.

2. Formular les peticions.

3. Respectar la data i l'horari sol·licitats; en cas de canvi, se n’ha d’avisar el tallerista amb prou temps.

4. Preveure, el temps de desplaçament, a més de la durada del taller.

5. Tenir el material i l’aula preparats.

6. Fer una feina prèvia amb l’alumnat sobre els continguts.

7.  El professorat estarà present i actiu durant la sessió.

8.   Avaluar amb l'alumnat l'activitat després del taller.


9. Els coordinadors del centre avaluaran el programa general a final del curs. 

10. Assumir el cost dels desplaçaments.


COMPROMÍS DE L'ENTITAT i/o TALLERISTA

1. Confirmar les peticions i el calendari als centres al principi del curs, després de l'aprovació per part del servei d'educació.

2. Avisar al centre en cas de canvi de data, el més prest possible.

3. Contactar amb el professorat d'aula abans del taller.

4. Avaluar l’execució dels tallers i el programa al final de curs.


COMPROMÍS DEL SERVEI D'EDUCACIÓ


1. Valorar, organitzar, publicar, finançar i presentar l’oferta educativa als centres, en base als objectius municipals.

2. Recollir les demandes, aprovar-les i canalitzar-les cap als talleristes.

3. Facilitar els mitjans que li sigui possible.

4. Fer el seguiment del programa i avaluar-lo globalment.