Menu

::EMOCIONS, VALORS, DRETS, CIVISME, CONVIVÈNCIA::


Ciutadella de Menorca, Ciutat Educadora (1999) i Ciutat Amiga de la Infància (2016), té un compromís ferm amb l'educació, entenent-la com a procés permanent d’aprenentatge integral que es dona al llarg de la vida i a tots els seus àmbits i que, per tant, va més enllà de l'escola.

La defensa dels drets de la infància, l'adolescència i la família és una màxima des de fa més de dues dècades, i ara més que mai.

En temps de profunds canvis estructurals i socials, per afrontar els nous reptes i els canvis de paradigmes, el treball de les EMOCIONS, dels VALORS i dels DRETS esdevé prioritari. Obrint Portes ofereix un programa d'activitats en aquesta direcció, atenent també l'agenda 2030 i els ODS.


EMOCIONS, VALORS I CIUTADANIA

El civisme és el conjunt de comportaments i d'actituds que es donen en la interacció humana, en la manera de viure a la ciutat i en les normes bàsiques de conducta que conformen la cultura pública de convivència pacífica i solidària, fonamentada en el respecte, el diàleg, la tolerància i els valors democràtics.

Les actituds cíviques tenen un denominador comú: el de la responsabilitat.

Aquesta responsabilitat implica:

1. Un compromís col·lectiu per assumir tots aquells comportaments que permeten a la ciutadania actuar de ple dret, alhora que és una mesura per a la cohesió social i el respecte per la ciutat.

2. Un respecte per les normes de convivència amb la participació activa de la ciutadania.

El món emocional, els sentiments i la capacitat de mirar cap endins són la font i una de les claus del comportament i de l'actitud humans més importants. Permeten actuar i concebre l'existència de diferents maneres, i condiciona l'autoconcepció i la relació amb els altres.

Per açò, es converteix en contingut prioritari a treballar des de la ciutat, els centres educatius i les famílies, per tal de prevenir actituds i emocions poc saludables.

Obrint Portes continua oferint tallers i eines per treballar el món emocional a l'aula.

OBJECTIUS GENERALS

1. Implicar la ciutadania en l'educació dels més joves i cap a un civisme actiu.
2. Prevenir comportaments i actituds patològiques, de vulnerabilitat emocional i social en la població infantil i juvenil.
3. Millorar la convivència i les relacions ciutadanes, amb la potenciació del sentit de pertinença a Ciutadella i d'un compromís social elevat.
4. Reduir els actes incívics, irresponsables, violents i de qualsevol tipus de discriminació, al municipi.
5. Establir lligams ciutat-escola en favor d'una ciutadania més sana i lliure.
6. Aconseguir una infància i una adolescència igualitàries en drets, compromís i relacions, amb l'accent en la perspectiva de gènere, de forma transversal.

La ciutat és l’espai de convivència de tothom i per a tothom. És el lloc vital on vivim, estudiam, treballam, ens relacionam, ens desenvolupam i també on ens divertim. La ciutadania és la protagonista de l'avanç com a ciutat, i aquest programa municipal vol sumar en aquesta consciència col·lectiva.