Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2022/2023
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

::EMOCIONS, VALORS, DRETS, CIVISME, CONVIVÈNCIA::


Ciutadella de Menorca, Ciutat Educadora (1999) ratificat la seva adhesió a la Xarxa Internacional de Ciutats Educadores al 2020,; Ciutat Amiga de la Infància (2016-2020), té un compromís ferm des de fa més de 20 anys amb l'educació, entent-la com a procés permanent d’aprenentatge integral que es dona al llarg de la vida i que va més enllà de l'escola.

La defensa dels drets de la infància, l'adolescència i la família és una màxima de les polítiques municipals.

Es imprescindible acompanyar i  dotar d'eines als més petits, perquè puguin gestionar de forma saludable les seves EMOCIONS. Cal fomentar i incidir sobre els VALORS HUMANS que sustenten una ciutadania cívica i respectuosa, i els hem de mostrar els seus DRETS FONAMENTALS perquè els puguin exercir amb plenitud i defensar-los. Obrint Portes ofereix un programa d'activitats en aquesta direcció, atenent també l'Agenda 2030 i els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible).


EMOCIONS, VALORS I CIUTADANIA

El civisme és  el motor per aconseguir una cultura de convivència pacífica i solidària, fonamentada en el respecte, el diàleg, la tolerància i els valors democràtics.

Aquest objectiu de ciutat implica:

1. Un compromís col·lectiu per a potenciar la cohesió social i el respecte per la ciutat i l'entorn on vivim.

2. Un respecte per les normes de convivència per part de tothom.

3. Acompanyar, per part de les persones adultes, el món emocional, els sentiments i la capacitat de mirar cap endins dels infants i adolescents, perquè puguin concebre l'existència de diferents maneres i tenguin una autoconcepció i una relació amb les altres persones sana.


OBJECTIUS GENERALS

1.   Implicar la ciutadania en l'educació dels més joves i cap a un civisme actiu.
2. Prevenir comportaments i actituds patològics, de vulnerabilitat emocional i social, en la població infantil i juvenil.
3.  Millorar la convivència i les relacions ciutadanes, enfortir el sentit de pertinença a Ciutadella i cap a un compromís social elevat.
4.  Reduir els actes incívics, irresponsables, violents i de qualsevol tipus de discriminació.
5.  Establir lligams ciutat-escola en favor d'una ciutadania més sana i lliure.
6.  Aconseguir una infància i una adolescència igualitàries en drets, compromís i relacions, amb l'accent en la perspectiva de gènere, de forma transversal.

La ciutat és l’espai de convivència de tothom i per a tothom. És el lloc vital on vivim, estudiam, treballam, ens relacionam, ens desenvolupam i també on ens divertim. La ciutadania és la protagonista de l'avanç com a ciutat, i aquest programa municipal vol sumar en aquesta consciència col·lectiva.