Menu

:: COM RESERVAR UN TALLER ::

ok1r  Seleccionau un taller:


a. Pel títol de taller. 

b. Pels destinataris: si feis un clic sobre el  nivell, s'hi mostrarà la llista de tallers per a aquella edat.  
 


ok2r Formulari de reserva


Entrau al formulari amb el  "nom d'usuari" i la "contrasenya" del vostre centre
.

Introduïu les dades del centre, indicant el grup, el dia i l'hora que es volen reservar.
És l'únic sistema de registre de peticions. No es poden fer sol·licituds directament al tallerista.

Consideracions:

  • Les dates i les hores s'hauran d'especificar al calendari.
  • No es pot sol·licitar un taller per a destinataris que no figurin a la fitxa taller. Si és el cas, no es tindrà en compte encara que s'assenyali a l'apartat d'observacions.
  • El camp "grup" serveix per a distingir l'aula (A, B, C, D). No es pot fer una única petició per a múltiples aules.
  • El programa té unes limitacions pressupostaries i de disponibilitat d'agenda que poden impedir concedir totes les peticions. Si és el cas, es distribuiran equitativament entre les sol·licituds.
  • Les peticions mal formulades o que no responguin al que es descriu anteriorment no es tindran en compte i quedaran automàticament anul·lades.